เที่ยวสนุกทัวร์ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ยอดนิยม เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน ในรูปแบบของโปรแกรมทัวร์แต็มรูปแบบ เพราะสมัยนี้เรานำเสนอขายทัวร์ทั้งแบบเป็นแพคเกจทัวร์ และแบบโปรแกรมทัวร์ เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่จะเดินทางมีความหลากหลายขึ้น เราจึงจัดให้มีโปรแกรมทัวร์ และแพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี ให้หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ได้หาข้อมูลมากขึ้น ในราคาที่ไม่แพง เพราะเราไม่ได้เอากำไรมาเกินไป ราคาเลยถูกกว่าหลายๆ ที่
กลับไปหน้าแรก
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
ไปเกาะหลีเป๊ะ
มัสยิดมำบังสตูล
คฤหาสน์กูเด็น
เขาโต๊ะพญาวัง
วัดชนาธิปเฉลิม
หาดสันหลังมังกร

เขาโต๊ะพญาวัง
แหลมตันหยงโป
ถ้ำลอดปูยู
เกาะตะรุเตา

เกาะไข่
เกาะอาดัง
บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย

รหัสทัวร์ R69
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก หาดใหญ่-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-หลีเป๊ะ
08.00 น. รับคณะจากสนามบินหาดใหญ่ หรือ ตัวเมืองหาดใหญ่ จากนั้นพาคณะเดินทางตรงสู่ ท่าเรือปากบารา
10.00 น. ถึงท่าเรือบากบารา เตรียมตัวลงเรือ หาซื้อขงใช้และรองท้องก่อนลงเรือ
11.30 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา แหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลก ถึงความงาม ความอุดมสมบรูณ์ และเรื่องราวของประวัติศาสตร์
  จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ แวะถ่ายรูป และชมความงามของซุ้มประตูเกาะไข่ ที่มีทรายขาวละเอียด และน้ำทะเล สวยใส มากครับ
  จากนั้นเดินทางต่อ สู่ เกาะหลีเป๊ะ ที่ซึ่งเป็นเกาะที่สวยดัง เกาะมัฟดีฟ จึงเป็นที่ มาของคำว่า หลีเป๊ะ มัฟดีฟ เมืองไทย
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1) แบบอาหารจานเดียว
  จากนั้น เช็คอินเข้าที่พัก ณ วารินทร์บีชรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ
เชิญท่าน เล่นน้ำ เดินชมรอบเกาะ รับลมทะเล ตามอัธยาศัย
17.30 น. พร้อมกันตรง ล็อบบี้รีสอร์ท เพื่อเดินไปชม พระอาทิตย์ตกน้ำ ยามเย็นที่สวยไม่แพ้ที่ไหนๆ เลยครับ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
เชิญท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง เกาะหลีเป๊ะ-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-เกาะยาง-เกาะราวี-เกาะอาดัง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
08.30 น. พาคณะนั่งเรือเดินทางสู่ เกาะหินงาม เชิญท่านถ่ายรูป กับหินสีดำนิลสวยงามมาก  จากนันเดินทางสู่ด้านหลังของเกาะหินงาม เพื่อดำน้ำดูปะการัง สีสันสวยงาม พร้อมเหล่าฝูงปลาน่าชนิดที่มาให้ท่านได้ชม
  เสร็จแล้วพาท่านไปดูปะการังที่ ร่องน้ำจาบัง ที่ซึ่งมีปะการังเจ็ดสีสวยที่สุด ครับ จากนั้นเดินทางสู่ เกาะยาง แหล่งดูปะการังอ่อน และปะการังผักกาด ที่สวยงามแปลกตากว่าจุดอื่นๆ ครับ
  เสร็จแล้ว เดินทางสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ชายหาดที่เกาะราวี (4)
จากนั้นเชิญท่านนั่งพักผ่อน เล่นน้ำหน้าหาด หรือ ถ่ายรูปมุมสวยๆ ได้ตามอัธยาศัย
14.00 น. พาคณะเดินทางสู่ อ่าวสอง เกาะอาดัง ดูปะการังหัวกะโหลก ที่สวยงาม พร้อมปลาน่าน่าชนิด หรือจะนั่งพักผ่อนที่ชายหาดก็บรรยากาศดีครับ
15.30 น. พาคณะเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ
18.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)
จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม หลีเป๊ะ-ลังกาวี-โกตามัสสุหรี-ตลาดกัวห์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6)
จากนั้นเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.30 น. เช็คเอาร์ออกจากห้องพัก เพื่อเตรียมตัว สำหรับจ๊อบหนังสือเดินทาง และขึ้นเรือเฟอร์รี่
11.30 น. เรือออกเดินทางสู่ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
12.30 น. เมื่อเดินทางถึง ลังกาวี จ๊อบหนังสือเดินทางฝั่งมาเลเซีย และขึ้นรถเดินทางสู่ ร้านอาหาร
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (7)
  จากนั้น เดินทางสู่ โกตามัสสุหรี หรือ สุสานพระนางมัสสุหรี รับฟังความเป็นมาจากไกด์ และวีดีทัศนำเสนอจากทางพิพิธภัณฑ์ มีจุดชมที่น่าสนใจ เช่น บ่อน้ำ บ้านพัก เครื่องใช้ในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ครับ
  จากนั้นเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์ เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เลือกซื้อได้ตามความพอใจ
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (8)
จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พัก เข้าพัก ณ BELLA VISTA HOTEL LANGKAWI
วันที่สี่ เกลอรี่เปอร์ดาน่า-ลังกาวีเคเบิ้ลคาร์-รูปปั่นนกอินทรีย์-ท่าเรือตำมะลัง-หาดใหญ่
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
08.00 น. เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเดร์ หรือ เกลอรี่เปอร์ดาน่า แหล่งรวมของที่ระลึก จากต่างชาติที่มอบให้กับท่าน ดร.มหาเธร์ ครั้งยังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย
  จากนั้นเดินทางสู่ ย่านลังกาวีเคเบิ้ลคาร์ เพื่อชมความงามของเกาะลังกาวีมุมสูงด้วยการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ถึง 710 เมตร บนยอดเขามัชชิงจัง เชิญท่านถ่ายรูปมุมสวยๆ กันเลยครับ
  เสร็จแล้วเดินทางสู่ ท่าเรือเจสตี้ลังกาวี ระหว่างรอลงเรือ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ รูปปั่นนกอินทรีย์ ที่ลานดาตารันลัง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวลังกาวีเลยครับ
12.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ สตูล ด้วยเรือเฟอร์รี่
13.00 น. ถึงท่าเรือตำมะลัง จ๊อบหนังสือเดินทาง เข้าประเทศไทย จากนั้นเดินทางสู่ ร้านอาหาร
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (10)
14.30 น. พาคณะเดินทางสู่ หาดใหญ่
17.00 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ:: หากท่านสนใจโปรแกรมนี้ เรารับทำเฉพาะกรุ๊ปส่วนตัว คณะครบ 6 ท่านขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้ทุกวันครับ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี
ใช้เดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
คณะส่วนตัว 4 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว
เที่ยวครบ เช่น เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ
ครบ 10 ท่าน  ราคาท่านละ 6,500 บาท

เที่ยวคุ้ม 2 เกาะ 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สตูล + เกาะลังกาวี มาเลเซีย
กรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคาท่านละ 6,100 บาท

ทริปเกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เรือวิ่งตรง จากหลีเป๊ะสู่ ลังกาวีเลย
รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา 6 ท่านขึ้นไป

เที่ยวหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน
เรือวิ่งตรงจากหลีเป๊ะ ไปลังกาวีเลย ไม่ย้อนเส้นทาง
รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา 6 ท่าน ขึ้นไป

ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
พักเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน พักลังกาวี 1 คืน
กรุ๊ปเหมา เท่านั้น 6 ท่านขึ้นไป

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน
พักสุดหรู ราคาสุดฟิน
เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ เกาะอาดัง ราวี เกาะหินงาม
เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี สุสานพระนางมัสสุหรี
กรุ๊ปส่วนตัว 6 ท่าน ขึ้นไป
เที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี
ถามดู ใครๆ ก็ไปกับเที่ยวสนุกทัวร์
พิเศษ::
-ดำน้ำดูปะการัง ที่หลีเป๊ะ เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง เกาะราวี
-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์เกาะลังกาวี
-เข้า Under Water World
-ชมสุสานพระนางมัสสุหรี
-รวมรถรับส่ง จากสนามบิน
เรือวิ่ง จากหลีเป๊ะ ไป ลังกาวี เลย
ราคา :: สอบถามเจ้าหน้าที่
ท่านสามารถจองตั๋วเรือ วิ่ง ตรงจากเกาะหลีเป๊ะสู่ เกาะลังกาวี ได้เลยครับ
ท่านจะจองตั๋วอย่างเดียว หรือ จะให้เราจัดเป็นแบบทัวร์เต็มรูปแบบ รวมทุกอย่างไปเลยก็ได้ครับ
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 085 384 0228 // 081 415 5955 // 075 502 938 LINE ID: maiteawsanook
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน