เกาะหลีเป๊ะ (Koh Lipe )
เป็นเกาะท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในทะเลสตูล ที่นี่มีทั้งที่พักดีๆ ราคาถูกๆ ไป จนถึงที่พักราคาสูงมากๆ เกาะหลีเป๊ะมีน้ำทะเลใส สะอาด เหมาะกับการมาพักผ่อนทะเลอย่างแท้จริง ใครชอบทะเลไม่ได้มาเที่ยวหลีเป๊ะถือว่า ท่านยังไม่ประสบความสำเร็จ ที่นี่ท่านสามารถมาดำน้ำดูปะการัง มาชมพระอาทิตย์ตก และขึ้น ที่สุดแสนจะโรแมนติค ครับ
เกาะลังกาวี (Koh Langkawi)
ที่นี่คือประเทศมาเลเซีย ผู้คนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักเกาะลังกาวีผ่านเรื่องราวของ พระนางมัสสุหรี ซึ่งเป็นตำนาน และคำสาปที่ท่านต้องไปรับฝั่ง นอกจากนี้ที่เกาะลังกาวีปัจจุบันก็เป็นสถานที่ขายสินค้าปลอดภาษีที่เดียวของประเทศมาเลเซียครับ
รหัสทัวร์ R40 ::
เที่ยวคุ้ม 2 เกาะ 2 ประเทศ
เกาะหลีเป๊ะ สตูล + เกาะลังกาวี มาเลเซีย
เรือวิ่งกลับมาท่าเรือปากบารา แล้วไปต่อเรือที่ท่าเรือตำมะลัง
(คณะส่วนตัว 10 ท่าน)
วันแรก ท่าเรือปากบาราสตูล  เกาะตะรุเตา  เกาะไข่ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะหลีเป๊ะ
เช้า เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะ ณ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
11.30 น. คณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตามนาน เกาะตะรุเตา ท่านจะได้รับฝังเรื่องราวผ่านการร้อยเรียงของมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญในเส้นทางนี้ และท่านจะสบายใจมากขึ้นด้วยทีมสต๊าฟผู้เป็นมิตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาดเกาะตะรุเตา (1) แบบกล่อง
  หลังจากนั้น นำคณะสู่ เกาะที่เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักมุขแท้แห่งอันดามันนั้นคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ให้คณะได้ถ่ายรูปและมีเวลาในการลอดซุ้มประตูหินธรรมชาติกลาง
ทะเลที่เมื่อถ่านรูปออกมาแล้วท่านจะไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งท่านได้มายืนอยู่ ณ
ที่แห่งนี้ เกาะไข่ ทะเลสตูล
จากนั้น นำท่านสัมผัสความตื่นเต้น และความประทับใจ ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ อ่าวสอง เกาะอาดัง เพื่อชมความงามของปะการังหัวกะโหลก และ ปะการังสมอง พร้อมกับฟูงปลา เช่น ปลาเสือ ปลานิโม ปลากาตูน หอยมือเสือ เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหนาชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม พร้อมทั้งเรียงหินตามความเชื่อ และหลังจากนั้น นำคณะดำน้ำ ณ จุดที่เป็นไฮไลน์ของทะเลสตูล ณ ด้านหลังของเกาะหินงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องหารหารของรีสอร์ท (2)
พัก เข้าพัก ณ  วารินทร์บีชรีสอร์ท หรือ เที่ยบเท่า
วันที่สอง หลีเป๊ะ ท่าเรือปากบารา ท่าเรือตำมะลัง เกาะลังกาวี สุสานพระนางมัสสุหรี
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
08.30 น. นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวอำลาท้องทะเลสตูล
11.00 น. คณะเดินทางมาถึงยังท่าเทียบเรือ ปากบารา จากนั้นให้ท่านมีเวลาในการจัดเตรียมของ เข้าห้องน้ำ จากนั้นเชิญคณะขับรถของท่านเอง เพื่อเดินทางไปยัง ท่าเรือตำมะลัง
หมายเหตุ ช่วงที่เดินทางจาก ท่าเรือปากบารา ไป ยัง ท่าเรือตำมะลัง ท่านต้องนำรถของท่านเดินทางไปจอดไว้ที่ ท่าเรือ ตำมะลัง เพื่อวันกลับมาจะได้ไม่ต้องกลับมารับรถที่ ท่าเรือปากบาราอีกรอบ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า ใช้รถของทางเราอีกด้วยครับ (การเดินทางช่วงนี้ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
13.30 น. นำคณะเดินทางสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ  ระหว่านั่งเรือทีมงานมีบริการน้ำหวาน และขนมบริการ พร้อมทั้งดูหนังที่ทางเรือเฟอร์รี่เปิดบริการ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
14.30 น. เดินทางถึง เกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน บัดนี้ช่วงเวลาได้ผ่านพ้นมาแล้ว เกาะลังการวี ความเจริญรุ้งเรืองขึ้น ต่างคนก็ต่างหลั่งไหลมาเพื่อชม สุสานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเชื่อ)
  จนได้เวลาที่เหมาะสมนำคณะเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ณ ย่านตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (5) จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก
พัก นำคณะเข้าพัก  ณ BALLA VISTA LANGKAWI HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน
วันที่สาม เคเบิ้ลคาร์ (Oraintall Village) - ดาตารันลัง  - ท่าเรือตำมะลัง
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
  จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเช้าต้นทาง มีหมู่บ้าน Oriental Village ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพานญี่ปุ่น มุมของที่ระลึก  ท่านจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม  ท้องทะเลสีคราม
  จากนั้นนำ คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ "ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
12.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น สื้อชูชีพ เป็นต้น
13.30 น. ถึงท่าเทียบเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพ  ทีมงานอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ พร้อมทั้งอำลาคณะ ด้วยร้อยยิ้มและความประทับใจ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
รายการ
ราคาต่อท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
หลีเป๊ะ+ลังกาวี (วิ่งกลับมาปากบารา)
6,100 บาท
1,800 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม        
 1. ค่าเรือสปีทโบ้ท เดินทางไปกลับ เกาะหลีเป๊ะ แบบจอยกับคนอื่นๆ
 2. ค่าเรือเล็กหางยาว 10 ท่าน 1 ลำ (กรุ๊ปส่วนตัว)
 3. ค่าเรือเฟอร์รี่เดินทางไปกลับเกาะลังกาวี
 4. ค่ารถตู้นำเที่ยวในเกาะลังกาวี
 5. ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2  ท่าน)
 6. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
 7. ค่าอาหาร 6 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 8. ค่าผลไม้ น้ำดื่ม ขนม น้ำแข็ง
 9. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  อุทยานตะรุเตา,เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี,สุสานพระนางมัสสุหรีลังกาวี
 10. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 11. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่ารถที่ใช้เดินทางจากท่าเรือปากบารา ไป ท่าเรือตำมะลัง
กลับไปหน้าแรก
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
ไปเกาะหลีเป๊ะ
มัสยิดมำบังสตูล
คฤหาสน์กูเด็น
เขาโต๊ะพญาวัง
วัดชนาธิปเฉลิม
หาดสันหลังมังกร

เขาโต๊ะพญาวัง
แหลมตันหยงโป
ถ้ำลอดปูยู
เกาะตะรุเตา


ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี
ใช้เดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
คณะส่วนตัว 4 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว
เที่ยวครบ เช่น เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ
ครบ 10 ท่าน  ราคาท่านละ 6,500 บาท

เที่ยวคุ้ม 2 เกาะ 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สตูล + เกาะลังกาวี มาเลเซีย
กรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคาท่านละ 6,100 บาท
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
โทร.085 384 0228 // 075 502 938 || Line ID. maiteawsanook
ที่ตั้ง :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
เที่ยวหลีเป๊ะ+ลังกาวี,Langkawi