กลับไปหน้าแรก
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
ไปเกาะหลีเป๊ะ
มัสยิดมำบังสตูล
คฤหาสน์กูเด็น
เขาโต๊ะพญาวัง
วัดชนาธิปเฉลิม
หาดสันหลังมังกร

เขาโต๊ะพญาวัง
แหลมตันหยงโป
ถ้ำลอดปูยู
เกาะตะรุเตา

เกาะไข่
เกาะอาดัง
บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย

รหัสทัวร์ R70
สตูลที่นี่ ทะเลอันดามัน เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
เรือเราวิ่งตรงจากหลีเป๊ะ ไปเกาะลังกาวี เลยครับ ไม่ย้อนกลับมาท่าเรือปากบารา
วันแรก สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบาราสตูล – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ    
08.00 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นนำท่าเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล 
10.30 น. ถึงท่าเรือปากบารา เตรียมสัมภาระพร้อมลงเรือ  คณะลงเรือสปี๊ทโบ๊ท  จอยกับท่านอื่น ทางคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตามนาน เกาะตะรุเตา ท่านจะได้รับฝังเรื่องราวผ่านการร้อยเรียงของมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญในเส้นทางนี้ และท่านจะสบายใจมากขึ้นด้วยทีมสต๊าฟผู้เป็นมิตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาด  (1 ) แบบกล่อง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ
  หลังจากนั้นนำคณะสู่ เกาะที่เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักมุขแท้แห่งอันดามันนั้นคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ให้คณะได้ถ่ายรูปและมีเวลาในการลอดซุ้มประตูหินธรรมชาติกลางทะเล
ที่เมื่อถ่านรูปออกมาแล้วท่านจะไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งท่านได้มายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เกาะไข่ ทะเลสตูล
16.00 น. นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล เดินเล่นน้ำ walking Street  บนเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นนำชม พระอาทิตย์ตก ที่ขอบฟ้าอันดามันใต้ ณ Sunset Beach
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก ณ คณะเลือกที่พัก  จากด้านล่าง
วันที่สอง เกาะหลีเป๊ะ – เกาะอาดังราวี - หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะหินงาม
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3) จากนั้นอิสระ กับการเล่นน้ำชายหาดพัทยา
08.00 น. นำท่านสัมผัสความตื่นเต้น และความประทับใจ ดูปะการัง โซนในอย่างจุใจ ใช้เรือหางยาว นำเที่ยวทะเลสตูล ท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาด (4)  แบบกล่อง
บ่าย จากนั้น นำท่านเล่นน้ำหนาชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด และต่อด้วยจุดดำน้ำ ณ อ่าวสอง จุดชมปะการังสมองนานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ เกาะยาง และนำท่านออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)
พัก คณะเลือกที่พัก  จากด้านล่าง
วันที่สาม หลีเป๊ะ-ลังกาวี – เคเบิ้ลคาร์ – ช้อปตลาดกัวฮ์
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6) จากนั้นอิสระ กับการเดินเล่นพักผ่อนกับบรรยากาศยามเช้าหน้าหาด
10.00 น. นำคณะตรวจหนังสือเดินทาง ผ่านด่าน เพื่อเตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้ สู่เกาะลังกาวี
11.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะลังกาวี
13.30 น. เดินทางถึง เกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง
  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
15.00 น. จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเช้าต้นทาง มีหมู่บ้าน Oriental Village ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพานญี่ปุ่น มุมของที่ระลึก  ท่านจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม  ท้องทะเลสีคราม
17.00 น. สมนำคณะเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ณ ย่านตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (8)
พัก คณะเลือกที่พัก  จากด้านล่าง  
วันที่สี่ ลังกาวี – สุสานพระนางมัสสุหรี –  พิพิทธภัณท์ -  ดาตารันลัง (รูปปั้นนกอินทรีย์)-ท่าเรือตำมะลัง-สนามบินหาดใหญ่
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
08.00 น. จากนั้นนำคณะชม พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน บัดนี้ช่วงเวลาได้ผ่านพ้นมาแล้ว เกาะลังการวี ความเจริญรุ้งเรืองขึ้น ต่างคนก็ต่างหลั่งไหลมาเพื่อชม สุสานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเชื่อ)
  จากนั้นนำ คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ "ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
12.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น สื้อชูชีพ เป็นต้น
13.30 น. ถึงท่าเทียบเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพ  ทีมงานอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ
  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (10)
  จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ สนามบินหาดใหญ่
17.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบินตรังโดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
จำนวนผู้ร่วมเดินทาง
เริ่มสนามบินหาดใหญ่
ใช้เรือหางยาวดำน้ำ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
พัก วารินบีช รีสอร์ท  เกาะหลีเป๊ะ ( หลีเป๊ะ )
พัก BAHAGIA HOTEL LANGKAWI ( ลังกาวี )
8,290.-
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
พัก วารินบีช รีสอร์ท  เกาะหลีเป๊ะ ( หลีเป๊ะ )
พัก BELLA VISTA HOTEL & SPA ( ลังกาวี )
8,490.-
***ในโปรแกรมทัวร์จะอาหารที่เป็นเช็ตกล่อง 2 มื้อ
กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นบุปเฟ่ อาหาร 4 อย่าง + เพิ่ม 100 บาท/มื้อ/ท่าน ครับ
จำนวนผู้ร่วมเดินทาง
เริ่มสนามบินหาดใหญ่
ใช้เรือหางยาวดำน้ำ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
พัก สิตา รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ ( หลีเป๊ะ )
พัก BAHAGIA HOTEL LANGKAWI ( ลังกาวี )
11,300.-
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
พัก สิตา รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ ( หลีเป๊ะ )
พัก BELLA VISTA HOTEL & SPA ( ลังกาวี )
11,500.-
อัตราค่าบริการนี้รวม        
 1. ค่าเรือสบีทโบ้ทเดินทาง ไป-กลับ (จอยกับลูกค้าท่านอื่น  )
 2. ค่าเรือเฟอร์รี่ ไป-กลับ ลังกาวี
 3. ค่ารถตู้ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่
 4. ค่าเรือหางยาวบนหลีเป๊ะ สู่กิจกรรมดำน้ำ
 5. ค่ารถบัสที่ใช้บนเกาะลังกาวี
 6. ค่าเรือไปเกาะลังกาวี
 7. ค่าที่พัก  3 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 8. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
 9. ค่าอาหาร10 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 10. ค่าผลไม้ น้ำดื่ม ขนม น้ำแข็ง
 11. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 12. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 13. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าห้อง + อาหารเช้าที่เกาะหลีเป๊ะ
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี
ใช้เดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
คณะส่วนตัว 4 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว
เที่ยวครบ เช่น เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ
ครบ 10 ท่าน  ราคาท่านละ 6,500 บาท

เที่ยวคุ้ม 2 เกาะ 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สตูล + เกาะลังกาวี มาเลเซีย
กรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคาท่านละ 6,100 บาท

ทริปเกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เรือวิ่งตรง จากหลีเป๊ะสู่ ลังกาวีเลย
รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา 6 ท่านขึ้นไป

เที่ยวหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน
เรือวิ่งตรงจากหลีเป๊ะ ไปลังกาวีเลย ไม่ย้อนเส้นทาง
รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา 6 ท่าน ขึ้นไป

ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
พักเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน พักลังกาวี 1 คืน
กรุ๊ปเหมา เท่านั้น 6 ท่านขึ้นไป

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน
พักสุดหรู ราคาสุดฟิน
เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ เกาะอาดัง ราวี เกาะหินงาม
เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี สุสานพระนางมัสสุหรี
กรุ๊ปส่วนตัว 6 ท่าน ขึ้นไป

เที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี
ถามดู ใครๆ ก็ไปกับเที่ยวสนุกทัวร์
พิเศษ::
-ดำน้ำดูปะการัง ที่หลีเป๊ะ เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง เกาะราวี
-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์เกาะลังกาวี
-เข้า Under Water World
-ชมสุสานพระนางมัสสุหรี
-รวมรถรับส่ง จากสนามบิน
เรือวิ่ง จากหลีเป๊ะ ไป ลังกาวี เลย
ราคา :: สอบถามเจ้าหน้าที่


ท่านสามารถจองตั๋วเรือ วิ่ง ตรงจากเกาะหลีเป๊ะสู่ เกาะลังกาวี ได้เลยครับ
ท่านจะจองตั๋วอย่างเดียว หรือ จะให้เราจัดเป็นแบบทัวร์เต็มรูปแบบ รวมทุกอย่างไปเลยก็ได้ครับ
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.075 502 938 // 085 384 0228 // 081 415 5955 LINE ID:: maiteawsanook
เที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน