เกาะตะรุเตา Koh Tarutow Satun
นักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีตั้งแต่เดือน พ.ย. ถึง เดือน พ.ค. ของปีถัดไปเดินทางมาเที่ยวจังหวัดสตูล หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เขาจะไป คือ เกาะตะรุเตา หนึ่งในเกาะที่เคยเป็นที่กักขังนักโทษทางการเมืองในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2 เกาะตะรุเตา นับเป็นเป็นเกาะที่เป็นพื้นที่ของอุทยานใหญ่ที่สุด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่มีสภาพเป็นป่าดิบชื่น ซึ่งยังมีพรรณไม้และสัตว์ป่าที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก และยังมีพื้นที่บ้างส่สนเป็นป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมีอ่าวน้อยใหญ่ที่มีชายหาดสวยงามอยู่หลายแห่ง เช่น
หาดพันเตมะละกา เป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูป และสักการะศาลเจ้าพ่อเกาะตะรุเตา ครับ
อ่าวตะโล๊ะว่าว อยู่ห่างจากอ่านพันเตมะละกาประมาณ 36 กิโลเมตร เคนเป็นบริเวณที่ขนถ่ายนักโทษมาจากท่าเรือเกาะนก
จังหวัดสตูล
อ่าวตะโล๊ะอุดัง เป็นพื้นที่ต่อเนื่องมาจากอ่าวตะโล๊ะว่าว เป็นพื้นที่กักขังนักโทษทางการเมืองในสมัยอดีตครับ
นอกจากนี้ในทะเลของเกาะตะรุเตา ยังมีปลาหลายๆชนิดรวมทั้งเตาทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 4 ชนิด
คำว่า ตะรุเตา นี้เพี้ยนมาจาก คำว่า ตะโละเตรา ในภาษามาลายู ซึ่งแปลว่า มีอ่าวมาก
นอกจากสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้ว เกาะตะรุเตา ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ เนื่องจากเคยใช้เป็นนิคมฝึกอาชีพ และเป็นสถานที่กักกันนักโทษ ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ได้จัดจำลองอาคารสถานที่ที่ย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา บริเวณอ่าวตะโละวาว
แพคเกจเที่ยวเกาะตะรุเตา One Day Trip
เวลา ปากบารา-เกาะตะรุเตา-อ่าวตะโละอุดัง-อ่าวตะโละวาว-อ่าวพันเตมะละกา
09.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ท่าเรือปากบารา จากนั้นออกเดินทางโดยเรือสบีทโบ้ทสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ใช้เวลาเพียง 30 นาที เมื่อท่านมาถึงอ่าวพันเตมะละกา แวะถ่ายรูปที่ป้ายอุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา และสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตา
  จากนั้นนั่งรถสู่ อ่าวพันเตมะละกา แวะถ่ายรูป และเล่นน้ำน้ำหาดที่มีชายหาดขาวละเอียด สวยงามน้ำทะเลใส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ (กับข้าว 4 อย่าง)
  จากนั้นเดินทางสู่ อ่าวตะโละว่าว ซึ่งเคยเป็นสถานที่กักกันนักโทษการเมือง และเป็นนิคมฝึกอาชีพให้กับบุคคลเหล่านั้น ชมร่องรอยประวัติศาสตร์ เช่น ตึกแดง เป็นคุกที่ลงโทษนักโทษที่ไม่ปฎิบัตตามคำสั่งของผู้คุมอย่างร้ายแรง
  จากนั้นนั่งรถกลับมาที่ อ่าวพันเตมะละกา เพื่อมาเล่นน้ำ และถ่ายรูปหน้าหาด ซึ่งมีทรายขาวละเอียด และหมู่ปลานานาชนิด ท่ามกลางน้ำทะเลที่ใสสะอาด
16.00 น. เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา
16.30 น. คณะเดินทางกลับถึงท่าเรือ ปากบาราโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคา :: รับจัดคณะตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป
ราคานี้รวม ::
1. ค่าเรือตลอดการเดินทาง
2. ค่าอุทยานที่เกาะตะรุเตา
3. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าประกันภัยการเดินทาง
5. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
6. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง
7. ค่าน้ำดื่ม น้ำหวาน ผลไม้
ค่าราคานี้ไม่รวม::
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็น หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็น
2. ค่าขอใบเสร็จเพื่อนำไปลดย่อน ตามที่รัฐบาลกำหนด
3. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการนำเที่ยว
กลับไปหน้าแรก
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
ไปเกาะหลีเป๊ะ
มัสยิดมำบังสตูล
คฤหาสน์กูเด็น
เขาโต๊ะพญาวัง
วัดชนาธิปเฉลิม
หาดสันหลังมังกร

เขาโต๊ะพญาวัง
แหลมตันหยงโป

จะเที่ยวที่ไหน ไหน ก็เข้าเว็บนี้ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
โทรจองทัวร์กับเที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 // 075 502 938
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี เริ่ม จากหาดใหญ่
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 2 วัน 1 คืน  |  แพคเกจหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน วิ่งตรงจากหลีเป๊ะไปลังกาวีเลยครับ 
รายการนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี แนะนำอื่นๆ
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน 
โปรแกรมทัวร์สตูล สตูลวันเดอร์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์
รหัสทัวร์ :: SATUN WL1
ทัวร์ลังกาวี สันหลังมังกร 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :: SATUN WL2
ทัวร์หลีเป๊ะ ถ้ำภูผาเพชร 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์:: SATUN WL3
เที่ยวหลีเป๊ะ ถ้ำเลสเตโกดอน 3 วัน 2 คืน
รูปเกาะตะรุเตา

อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา

หน้าหาดเกาะตะรุเตา

ชายหาด+น้ำทะเลใส่ ที่อ่าวพันเตมะละกา

ศาลาแปดเหลี่ยม ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา
สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะตะรุเตา
อ่าวพันเตมะละกา มีชายหาดที่ยาวและขาวสะอาด เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนหนึ่งจัดเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของเกาะตะรุเตา
อ่าวพันเตมะละกา ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยงามและจากอ่าวพันเตมะละกายังสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวผาโต๊ะบูได้อีกด้วย
อ่าวจาก เป็นอ่าวเล็กๆ ติดต่อกับอ่าวพันเตมะละกาบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับพักผ่อน
อ่าวเมาะและ มีหาดทรายขาวสะอาด และดงมะพร้าวสวยงามเงียบสงบ มีบังกะโลเหมาะสำหรับพักผ่อน
เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว
อ่าวสน เป็นอ่าวรูปโค้งที่มีหาดทรายสลับกับหาดหินและเป็นที่วางไข่ของเตาทะเล มีจุดกางเต็นท์ บริการอาหารและเครื่องดื่ม มีน้ำตกขนาดเล็ก คือ น้ำตกลูดู และน้ำตกโละโป๊ะ เหมาะสำหรับเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ
อ่าวตะโละวาว อยู่ด้านทิศตะวันออกของเกาะ เป็นจุดที่สามารถชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอีกมุมหนึ่ง เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ ตต.1 (ตะโละวาว) พื้นที่ประวัติศาสตร์เหล่านี้เคยเป็นสถานที่ตั้งนิคมฝึกอาชีพสำหรับนักโทษกักกันและนักโทษอุกฉกรรจ์ ปัจจุบันทางอุทยานได้จำลองอาคารสถานที่ที่เคยอยู่ในนิคมฝึกอาชีพ เช่น บ้านพักของผู้คุมเรือนนอนของนักโทษ โรงฝึกอาชีพ หลุมศพ 700 ศพ ไว้ในบริเวณดังกลาว
อ่าวตะโละอุดัง อยู่ทางทิศใต้ของเกาะ จุดเด่นคือ มีหินซีกขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสัญลักษณ์ด้านหน้าอ่าว มีสะพานท่าเทียบเรือและที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยาน ที่ ตต.2 (ตะโละอุดัง) ในอดีตเคยเป็นที่กักกันนักโทษการเมือง กลุ่มนักโทษจากเหตุการณ์กบฏบวรเดชและกบฏนายสิบ
น้ำตกลูดู เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงาม อยู่หางจากอ่าวสนประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งจากบริเวณอ่าวสนมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปยังน้ำตกลูดู
ถ้ำจระเข้ เป็นถ้ำที่มีความลึกประมาณ 300 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงามและมีลักษณะแตกต่างกันไป การเดินทางไป ถ้ำจระเข้ ต้องนั่งเรือหางยาวไปตามลำคลองพันเตมะละกา ซึ่งอุดมไปด้วยป่าชายเลนที่มีไม้โกงกางจำนวนมากตลอดสองฝั่งคลอง โดยใช้เวลาล่องเรือประมาณ 20 นาที และใช้เวลาชมถ้ำประมาณหนึ่งชั่วโมง ผู้ที่จะเที่ยวชมภายในตัวถ้ำควรนำไฟฉายไปด้วย
จุดชมวิว ผาโต๊ะบู เป็นหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 60 เมตร เส้นทางเดินขึ้นไปตามแนวป่าดิบแล้ง ใช้เวลาเดินขึ้นจุดชมวิวประมาณ 20 นาที อยู่ด้านหลังที่ทำการอุทยาน เป็นจุดชมทิวทัศน์ของเกาะตะรุเตา บริเวณชายหาดอ่าวพันเตมะละกา จะเห็นเกาะบุโหลน เกาะกลาง  เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะราวี หมู่เกาะเภตรา และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยงามมากๆ อีกที่หนึ่งครับ

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.085 384 0228 / 075 502 938 || Line ID. maiteawsanook ||FB. เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล
เกาะตะรุเตา ; Koh Tarutow Satun