ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 2 วัน 1 คืน ; หาดใหญ่ หลีเป๊ะ ลังกาวี : จากหาดใหญ่ ไป หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ;  จากหลีเป๊ะไปลังกาวี 2 วัน 1 คืน  ;  ท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
สวัสดีครับท่านสมาชิกของเที่ยวสนุกทัวร์ที่ติดตามเรามาตลอด และสมาชิกใหม่ วันนี้เที่ยวสนุกทัวร์ขอเสนอโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 2 วัน 1 คืน เป็นแพคเกจทัวร์ราคาถูกที่ใช้เวลาเดินทางเพียง 2 วัน แต่ได้เที่ยวถึง 2 ประเทศ โดยการจัดแพคเกจและวางแผนท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมจากเรา เหมาะกับกรุ๊ปที่มีเวลาน้อยแต่ต้องการท่องเที่ยวทั้งเกาะหลีเป๊ะ และเกาะลังกาวี ครับ กรุ๊ปที่เป็นหน่วยงานของรัฐก็สามารถใช้งบเบิกค่าห้องพัก และค่าต่างๆ ในประเทศได้ เพราะเราพักในจังหวัดสตูล ตามรายการนำเที่ยวต่อไปนี้ครับ
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
วันแรก
จากหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-ดำน้ำหลีเป๊ะโซนใน-พักในเมืองสตูล
เช้า
รับคณะจากหาดใหญ่ เพื่อนพคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
09.00 น.
จะต้องเดินทางมาถึง ท่าเรือปากบารา เพื่อเตรียมตัวลงเรือ สิงที่ต้องเตรียม เช่น ครีมกันแดด , แว่นตา , ร้องเท้าที่สวมใส่สบายโดนน้ำเค็มได้ เป็นต้น
09.30 น.
เรือออกเดินทางจากท่าเรือปากบารา เพื่อไปยัง จุดแรกที่ให้ท่านแวะถ่ายรูป ณ ซุ้มประตูเกาะไข่ จุดนี้ให้ท่านลงจากเรือไปลอดซุ้มประตูตามความเชื่อ หรือจะถ่ายรูปมุมต่างๆ ได้เลยครับ จุดนี้จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที จากนั้นเชิญท่านขึ้นเรือ เดินทางต่อไปยัง เกาะอาดัง
แวะดำน้ำดูปะการัง ณ อ่าวสอง เกาะอาดัง จุดนี้ท่านจะได้ดำดูปะการังหัวกะโหลก ปะการังขนุน ปะการังเขากวาง ปะการังสอง เป็นต้น และยังมีปลาเสือ ปลากาตูน ปลาอื่นๆ อีกมากมาย ท่านที่ไม่ชอบดำน้ำก็สามารถเล่นน้ำหน้าหาดได้ครับ ถ่ายรูปกับน้ำทะเลสวยๆ สุดสนุกครับจุดนี้
เที่ยง
รับประทานอาหารกล่องกันที่ ชายหาดทรายขาว เกาะราวี
หลังจากทานอาหารเสร็จ ให้เวลาท่านถ่ายรูป เพื่อรอเวลาิให้อาหารย่อย ณ เกาะราวี
จากนั้นไปดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะยาง เกาะเล็กๆ กลางทะเลที่มีอ่าวผักกาดสวยๆ ให้ท่านดู และยังมีปะการังอ่อน สุดยอดปะการังสีม่วงที่เมื่ออยู่ใต้ทะเลดูกี่รอบก็ไม่เบื่อครับ
เมื่อได้เวลานำคณะเดินทางไป พักผ่อน และ ถ่ายรูปกับหินสวยๆ ที่เกาะหินงาม ทะเลสตูล ซึ่งกลายเป็นแลนด์มาร์คอีหแห่งหนึ่งของทะเลสตูลเลยครับผม
จากนั้นเราไปดำน้ำดูปะการังที่มีที่เดียวในเมืองไทยครับ คือ ปะการังชายผ้า ซึ่งลักษณะจะเป็นปะการังสีน้ำตาลโดนมีขอบสีขาวๆ คล้ายชายผ้า จึงเป็นที่มาของปะการังชายผ้า
จากนั้นเราไปดำน้ำดูปะการัง 7 สี กันที่ ร่องน้ำจาบัง จากนั้นเดินทางไปชมบรรยากาศบนเกาะหีเป๊ะ
15.30 น.
พาคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู
เมื่อถึงท่าเรือ ปากบารา เดินทางเข้าสู่ โรงแรม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ THE ONE BUTICE SATUN HOTEL หรือ ระดับเดียวกันครับ
วันที่สอง
เมืองสตูล-จากตำมะลังไปลังกาวี-สุสานพระนางมัสสุหรี-เคเบิ้ลคาร์-ตลาดกัวฮ์-หาดใหญ่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า
08.30 น.
ออเดินทางจากโรงแรมสู่ ท่าเรือตำมะลังใช้เวลาประมาณ 10 นาที่
เมื่อถึงท่าเรือ เตรียมตัวลงเรือ จ๊อปหนังสือเดินทาง และแลกเงินสำหรับไปช๊อปปิ้งที่ลังกาวี แนะนำแลกที่ร้านมุสลิมมินิมาร์ท
09.30 น.
ออกเดินทางสู่ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยเรือเฟอร์รี่ข้ามฝาก ใช้เวลาเดินทางเพียง 45 นาที
เมื่อถึง เกาะลังกาวีผ่านพิธีตรวจคนเขาเมือง จากนั้นเดินตามมัคคุเทศก์ไปขึ้นรถที่จอดรออยู่แล้ว เพื่อเดินทางไปยัง สุสานพระนางมัสสุหรี
ชม สุสานพระนางมัสสุหรี ตำนานที่เล่ากันมาถึงคำสาปที่ทำให้เกาะลังกาวี ไม่เจริญรุ่งเรืองถึง 7 ชั่วอายุคน จุดที่เป็นไฮไลน์ของสุสานพระนางมัสสุหรี เช่น หลุมฝังศพ,บ้านพระนางมัสสุหรี,บ่อน้ำศักสิทธิ์,จุดชมวีดีทัศประวัติพระนาวมัสสุหรี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเดินทางไป ชมวิวสวยๆ ของเกาะลังกาวีกันที่ เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์ที่เมื่อได้ขึ้นไปข้างบนแล้ววิวจะสวยงามมากครับ ด้านล่างก็จะเป็นหมู่บ้านอรเร้นทอลวิจเลจ ครับ
จากนั้นเดินทางสู่ ย่านดิวตี้ฟรีเกาะลังกาวี ณ ตลาดกัวฮ์ มีสินค้ามากมายเช่น กระเป๋า น้ำหอม โชโกเล็ต จาน ช้อน เป็นต้น ครับ
เมื่อได้เวลานัดหมาย นำคณะเดินทางต่อไปยังท่าเรือเจสตี้ แวะถ่ายรูป ณ ดาตารันลัง หรือนกอินทรีย์ตัวใหญ่ ก่อนลงเรือครับ
16.00 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง โดยเรือเฟอร์รี่ ครับ
17.00 น.
เมื่อเดินทางถึง ท่าเรือตำมะลัง ผ่าน ตม.ไทย แล้วนำคณะเดินทางสู่ หาดใหญ่
19.30 น.
เดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ ครับ
ราคา :
เรื่องรารานี้ รบกวนท่านสอบถามที่เจ้าหน้าที่ เพราะราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง และระดับห้องพักที่อยากใช้ ครับ
แต่ท่านมั่นใจได้ครับ ราคาของเราถูกแน่นอนครับ นำเที่ยวโดยคนในพื้นที่ เรียนจบด้านการนำเที่ยวมาโดยตรงครับ
กลับไปหน้าแรก
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
ไปเกาะหลีเป๊ะ
มัสยิดมำบังสตูล
คฤหาสน์กูเด็น
ติดตามทัวร์ และส่วนลดปัจจุบัน ให้คลิกตรงนี้ครับ
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี เริ่ม จากหาดใหญ่
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 2 วัน 1 คืน  |  แพคเกจหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน วิ่งตรงจากหลีเป๊ะไปลังกาวีเลยครับ 
เที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี กรณีลูกค้าอยู่เชียงราย ::
รหัสทัวร์ CR1 :: ทัวร์เชียงราย หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ CR2 :: ทัวร์เชียงราย หลีเป๊ะ 5 วัน 4 คืน เที่ยวครบสตูล เกาะหลีเป๊ะ หาดใหญ่ สงขลา ราคาถูกที่สุด
โปรแกรมทัวร์สตูล สตูลวันเดอร์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์
รหัสทัวร์ :: SATUN WL1
ทัวร์ลังกาวี สันหลังมังกร 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :: SATUN WL1
ทัวร์หลีเป๊ะ ถ้ำภูผาเพชร 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์:: SATUN WL3
เที่ยวหลีเป๊ะ ถ้ำเลสเตโกดอน 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
รายการนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี แนะนำอื่นๆ
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน 
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335 (สามารถนำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศได้ครับ)
โทร. 085 384 0228 // 081 415 5955 // 075 502 938
ที่ตั้ง : 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 2 วัน 1 คืน ; หาดใหญ่ หลีเป๊ะ ลังกาวี : จากหาดใหญ่ ไป หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ;  จากหลีเป๊ะไปลังกาวี 2 วัน 1 คืน  ;  ท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน