ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน ; หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน ; แพคเกจหลีเป๊ะ ลังกาวี ราคาถูก ; หาดใญ่ หลีเป๊ะ ลังกาวี ; เที่ยวหลีเป๊ะ จากหาดใหญ่
ทุกท่านครับ วันนี้ท่านที่ต้องการจะเที่ยวครบนะครับ เราขอแนะนำโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน  บินตรงมาจาก สนามบินดอนเมือง ซึ่งท่านจะซื้อแพคเกจหลีเป๊ะ แบบรวมตั๋ว หรือ ไม่รวมตั๋วเครื่องบินก็ได้ครับ เพราะหากท่านหาตั๋วเครื่องบินได้ถูก ราคาแพคเกจทัวร์เมื่อรวมกันแล้วท่านก็จะได้ราคาถูกมากครับ ท่านสามารถเปรียบเทียบตั๋วที่บินไปลงได้ 2 สนามบินครับ คือ สนามบินตรัง และสนามบินหาดใหญ่ ครับ
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน
วันแรก
สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-ถึงเกาะหลีเป๊ะ
06.00 น.
ทุกท่านเช็คอิน ณ เคาร์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
07.45 น.
ออกเดินทางไปยังสนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL8530
09.15 น.
เมื่อเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ไกด์รอรับคณะ จากนั้นเดินทางต่อสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา ท่าเรือที่จะใช้เดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ
11.30 น.
ลงเรือ เดินทางสู่ เกาะตะรุเตา แหล่งท่องเที่ยว และจุดถ่ายรูปจุดแรกของทริปวันนี้ครับ ให้เวลาท่านและคณะตามความเหมาะสม
เที่ยง
พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง
จากนั้นเดินทางสู่ เกาะไข่ เพื่อไปดูซุ่มประตูหินธรรมชาติ ที่มีน้ำทะเลใสมากครับ และมีฉากหลังเป็นเกาะกลางมีน้ำทะเลตัดสีมรกต ถ่ายรูปออกมาสวยงามมากครับ
จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ
เช็คอิน
นำคณะเข้าเช็คอิน ณ รีสอร์ทที่เลือกพักครับ
ไกด์นำคณะเดินไปชม พระอาทิตย์ตกที่หาดซันเซ็ตบนเกาะหลีเป๊ะ หรือ ฝั่งหาดชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะครับ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
วันที่สอง
ดำน้ำดูปะการังโซนนอก-ดำน้ำโซนในบนเกาะหลีเป๊ะ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
08.80 น.
เดินทางสู่ อ่าวสอง ดำดูปะการัง ณ อ่าวสอง เกาะอาดัง ให้เวลาท่านสนุกกับการดำน้ำตื้นที่จุดนี้ท่านที่ไม่ลงน้ำสามารถนั่งชิวชิวหน้าหาดได้เลยครับ
จากนั้นเดินทางสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี ก่อนที่จะไปชม เกาะหินซ้อน กลางทะเลหลีเป๊ะกันต่อครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชายหาดแบบกล่อง
จากนั้นไปเล่นน้ำใสๆ กันที่ เกาะรอกลอย เกาะที่มีน้ำทะเลใสมากครับ เนื่องจากผู้คนไม่เยอะหากไปตามเวลาที่ไกด์ได้วางแผนงานไว้ครับ
จากนั้น
นำคณะเดินทางสู่ เกาะหินงาม เช็ญท่านดำดูปะการังหลากสี เช่น หญ้าทะเล ปะการังเขากวาง ปะการังชายผ้า เป็นต้น และเมื่อเหนื่อยเราก็จะมานั่งพักกันบนเกาะหินงาม ครับ
จากนั้นไปดำดูปะการังเจ็ดสีกันที่ ร่องน้ำจาบัง กลางทะเลเกาะหลีเป๊ะ อาจจะต้องเช็คสภาพอากาศน้ำนะวันเดินทางว่าจะเข้าพักได้หรือปล่าวครับ
จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
จากนั้นเช็ญท่านอิสระ ตามอัธยาศัย ที่เกาะหลีเป๊ะ
วันที่สาม
หลีเป๊ะ-ลังกาวี-เคเบิ้ลคาร์-พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
09.00 น.
นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา
11.00 น.
เมื่อเดินทางถึง ท่าเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางต่อสู่ ท่าเรือตำมะลัง ครับ
เที่ยง
แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.30 น.
ไกด์นำคณะออกเดินทางไปยังเกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่ จากท่าเรือตำมะลังไปเกาะลังกาวี
14.30 น.
เดินทางถึง เกาะลังกาวี มาเลเซีย นำท่านเดินทางไป สถานีเคเบิ้ลคาร์ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเกาะลังกาวี ที่รอให้ท่านมาท้าพิสูตรความตื่นเต้นกันครับ ให้ท่านได้ชมวิว และอย่าลืม เดินไปตรงจุดสะพานแขวนด้วยนะครับ อากาศดี ครับ มองเห็นวิวชัดมากครับผม
เมื่อ
ลงมา เสร็จแล้วนำคณะเดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวมของที่ระลึกที่อาดูได้อยาก ทั้งในมาเลเซีย และจากทั่วโลก ซึ่งถูกมอบให้กับ อดีตนายยกรัฐมนตรี ของประเทศมาเลเซีย ดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด ครับ ซึ่งเป็นนายคนรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียรวมกันแล้ว 22 ปีครับ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ Bella Vista Hotel Lungkawi หรือ ระดับเดียวกันครับ
วันที่สี่
สุสานพระนางมัสสุหรี-จีโอพาร์คลังกาวี-ตลาดกัวฮ์-รูปปั่นนกอินทรีย์
06.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเราเดินทางไปชม สุสานพระนางมัสสุหรี ซึ่งที่นี่เป็นที่รวมประวัตืทั้งหมดของพระนางมัสสุหรี เช่น บ้านพัก หลุมฝั่งศพ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ที่นี่ท่านสามารถขอพรได้ แต่ต้องอยู่ในกฎแบบมุสลิม คือ ไม่ต้องยกมือไห้วหลุมฝั่งศพของพระนางมัสสุหรี ครับ
จากนั้นเราเดินทางต่อไปยัง แหล่งท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ของเกาะลังกาวี วิ่งผ่านทุ่งนา และบ้านของชาวมุสลิมท้องถิ่น ชมวิธีชีวิตของข้างทาง จากนั้นเมื่อถึง จีโอพาร์ค
นำท่านลงเรือ นั่งลำละ 10 ท่าน ครับ เพื่อล่องไปชมจุดแรก ณ จุดให้ชมนกอินทรีย์ สีน้ำตาลแกรมแดง สัญาลักษณ์ของเกาะลังกาวี จากนั้นไปดูการเลี้ยงปลา และวิธีชีวิตประจำวันของปลาตามธรรมชาติครับที่กระชั่งปลาท่องเที่ยวของชาวบ้านครับ จากนั้นเดินทางต่อไป จุดถ่ายรูปที่ป้าย จีโอปาร์ค ลังกาวี ครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
ให้เวลาท่านอิสระ ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ณ ย่านตลาดกัวฮ์ โดยให้นัดเวลานัดหมาย ครับ
เมื่อถึง เวลานัดหมาย นำคณะเดินทางไป ลานดาตารันลัง หรือ ลานรูปปั่นนกอินทรีย์ตัวใหญ่ ที่ท่าเรือเจสตี้ ครับ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ Bella Vista Hotel Langkawi หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า
ลังกาวี-หาดใหญ่-เขาคอหงษ์-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่-ดอนเมือง
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.
เดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ จากโรงแรมใช้เวลาเพียง 5 นาที
08.00 น.
นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
09.30 น.
เมื่อถึงท่าเรือตำมะลัง นำคณะจัดเก็ยสัมภาระขึ้นรถ จากนั้นเดินทางตรงสู่ สวนสาธารณะเขาคอหงษ์ เพื่อสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ที่สุดของหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาคอหงษ์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำคณะไปแวะ อิสระ ณ ย่านช้อปปิ้งตลาดกิมหยง และย่านสันติสุข จนได้เวลาที่นัดหมาย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
15.30 น.
นำคณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ พร้อมกันเช็คอิน ณ เคาร์เตอร์สายการบินไทยไล้อ้อนแอร์
17.05 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL8539
18.38 น.
ทุกท่านเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิรภาพ
ราคา :
เรื่องรารานี้ รบกวนท่านสอบถามที่เจ้าหน้าที่ เพราะราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง และระดับห้องพักที่อยากใช้ ครับ
แต่ท่านมั่นใจได้ครับ ราคาของเราถูกแน่นอนครับ นำเที่ยวโดยคนในพื้นที่ เรียนจบด้านการนำเที่ยวมาโดยตรงครับ
กลับไปหน้าแรก
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี เริ่ม จากหาดใหญ่
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 2 วัน 1 คืน  |  แพคเกจหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน วิ่งตรงจากหลีเป๊ะไปลังกาวีเลยครับ 
โปรแกรมทัวร์สตูล สตูลวันเดอร์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์
รหัสทัวร์ :: SATUN WL1
ทัวร์ลังกาวี สันหลังมังกร 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :: SATUN WL1
ทัวร์หลีเป๊ะ ถ้ำภูผาเพชร 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์:: SATUN WL3
เที่ยวหลีเป๊ะ ถ้ำเลสเตโกดอน 3 วัน 2 คืน
รายการนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี แนะนำอื่นๆ
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน 
เที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี กรณีลูกค้าอยู่เชียงราย ::
รหัสทัวร์ CR1 :: ทัวร์เชียงราย หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ CR2 :: ทัวร์เชียงราย หลีเป๊ะ 5 วัน 4 คืน เที่ยวครบสตูล เกาะหลีเป๊ะ หาดใหญ่ สงขลา ราคาถูกที่สุด
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
รายการนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี แนะนำอื่นๆ
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน 
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335 (สามารถนำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศได้ครับ)
โทร. 085 384 0228 // 081 415 5955 // 075 502 938
ที่ตั้ง : 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน ; หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน ; แพคเกจหลีเป๊ะ ลังกาวี ราคาถูก ; หาดใญ่ หลีเป๊ะ ลังกาวี ; เที่ยวหลีเป๊ะ จากหาดใหญ่