ในช่วงหน้าร้อนของทุกปี คือตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือน พฤษภาคม ของปีถัดไป นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ แบบ วันเดย์ทริปบ้าง แบบพักค้างคืนบ้าง และมีจำนวนไม่น้อยที่เดินทางแบบ 2 ประเทศ เที่ยว 2 คืน คือ เป็นทริปเกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี ในโอกาสนี้เราเป็นผู้นำเรื่องการนำเที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี อยู่แล้ว ท่านสังเกตุได้จากสื่อออนไลน์มากมายที่เรานำเสนอให้กับลูกค้า เราจัดทัวร์ในราคาถูก ที่ไม่ได้ตัดบริการออก แต่เน้นเอากำไรทางธุรกิจน้อย เราเลยเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ของลูกค้า แม้ว่าบริษัทเราจะตั้งอยู่ที่จังหวัดตรังก็ตาม แต่เรามีเจ้าของบริษัทอยู่ที่สตูล ท่านเลยไม่ต้องกังวลว่าเราจะทำทัวร์ตรงจริงหรือ ? ตอบตรงนี้เลยว่าเราทำทัวร์ตรง ทั้งเกาะหลีเป๊ะ และเกาะลังกาวี โดยไม่ได้ผ่านบริษัทอื่นๆ อีกทอดหนึ่ง ราคาเราเลยถูก และมีคุณภาพดี
รหัสทัวร์ R67
กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ
08.00 น ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบิน หรือ หาดใหญ่ จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา สตูล
10.30 น. พาคณะลงเรือ สู่ทริปทะเลเกาะหลีเป๊ะ แวะเกาะตะรุเตา แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และทางธรรมชาติของสตูล ถ่ายรูปหน้าอุทยาน และชมบรรยากาศทั่วไป จากนั้เดินทางต่อสู่ เกาะไข่
แวะ พาคณะแวะ เกาะไข่ ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลน์ของการเที่ยวทะเลหลีเป๊ะ ที่ทุกท่านจะต้องมาถ่ายรูปกำสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสตูล ที่ซุ้มประตูเกาะไข่ เมื่อเสร็จแล้วพาคณะเดินทางต่อสู่ เกาะหลีเป๊ะ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชายหาด เป็นแบบกล่อง หรือ อาหารจานเดียว (1)
14.00 น. พาคณะดำน้ำดูปะการัง กับบรรยากาศมัฟดีฟเมืองไทย แวะเกาะหินงาม ถ่ายรูปกับหินสวยๆ และดูปะการังชายผ้าที่ด้านหลังเกาะหินงาม พร้อมกับชมปลาการ์ตูนแสนสวย
  จากนั้น ชมปะการัง 7 สี ที่ร่องน้ำจาบัง แหล่งดำดูปะการังกลางทะเล ที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการดำดูปะการัง
  เสร็จแล้วเดินทางสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี ถ่ายรูป หน้าชายหาด และโซนคอนไม้ที่ยืนออกไปในทะเล
  จากนั้น ไปดำดูปะการังหัวกะโหลก ที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
จากนั้นเชิญท่านชมบรรยากาศของเกาะหลีเป๊ะอย่างอิสระ ที่ย่านถนนคนเดิน หรือ นั่งดื่มตามบาร์ต่างๆ หรือ จะจัดกิจกรรมกลุ่มหน้าชายหาด รับลมทะเล อย่างเต็มที่
พัก เข้าพัก ณ วารินทร์บีชรีสอร์ท/อันดามันรีสอร์ท/เมาร์เทินร์รีสอร์ท/สิตาบีชรีสอร์ท/หรือรีสอร์ทอื่นๆ ที่ท่านต้องการ ตามราคาที่ท่านพอใจ
วันที่สอง เกาะหลีเป๊ะ-เกาะลังกาวี-เคเบิ้ลคาร์-Under Water World-พักที่ลังกาวี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ถ่ายรูป เดินเล่น บนเกาะหลีเป๊ะ
09.30 น. ทุกท่านเช็คเอาร์ท เพื่อเตรียมตัวจ๊อบหนังสือเดินทางข้ามไปยังเกาะลังกาวี
11.00 น. ออกเดินทางตรงจากเกาะหลีเป๊ะ สู่ เกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่ข้ามฝาก
12.30 น. ถึง เกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ฝั่งมาเลเซีย เสร็จแล้วไกด์จะพาคณะไปขึ้นรถ
13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (4)
  พาคณะเดินทางสู่ ย่านหมู่บ้าน Oriantal Village ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี เคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) ของเกาะลังกาวี พาคณะขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ที่ทันสมัยเพื่อไปชมวิวมุมสูงของเกาะลังกาวี เคเบิ้ลคาร์สูงกว่าระดับน้ำทะเล ถึง 710 เมตร ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพบนยอดเขา มัดชินชัง (Mat Chincang) มุมหนึ่งท่านสามารถมองเห็น เกาะตะรุเตา ของจังหวัดสตูลบ้านเราด้วยครับ
  จากนั้น เดินทางสู่ อันเดอร์วอเตอร์เวอร์ลังกาวี (Under Water World LangKawi) ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิด เช่น ปลาปิรันยา นกแพนกวิน งูอนาคอนด้า นกฟลาเมงโก้ และปลาอีกหลากหลายชนิดครับ
นอกจากนี้ โซนด้านนอกท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าจาก ดิวตี้ฟรีได้ที่ THE ZOON DUTY FREE
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5)
พัก เข้าพัก ณ BELLA VISTA LANGKAWI หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม สุสานพระนางมัสสุหรี-พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเดร์-ตลาดกัวฮ์-นกอินทรีย์
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
08.00 น. พาคณะเข้าชม สุสานพระนางมัสสุหรี พร้อมทั้งชมบ้านพักในอดีตของท่าน และรับฟังพร้อมชม วีดีทัศ แสดงประวัติของพระนาง และเข้าของเครื่องใช้ของท่านที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
  จากนั้น พาคณะชม พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธห์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 4 ของประเทศมาเลเซีย ที่ดำรงตำแหน่งนายก ถึง 22 ปี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ได้เก็บรวบรวมของใช้ และของที่ระลึกของท่านเมื่องครั้งยังดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งมีจำนวนมากมาย ต้องสลับกันออกมาจัดแสดงตามโอกาสต่างๆ ภายในอาหาร 3 โซน
  จากนั้นพาคณะไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ย่านตลาดกัวฮ์ ที่มีสินค้าของฝากราคาถูกทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า จาน ช้อน ขนม โชโกแลต น้ำหอม เป็นต้น ครับ
  เสร็จแล้วพาคณะเดินทางเดินทางสู่ ท่าเรือเจสตี้ เชิญท่านไปถ่ายรูปกับ รูปปั่นนกอินทรีย์ ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของเกาะลังกาวี ที่แสดงถึงความอุดมสมบรูณ์ของเกาะแห่งนี้ ระหว่างรอลงเรือกลับฝั่งไทย
12.20 น. เดินทางกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.
12.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือตำมะลัง สตูล จากนั้นจ๊อบพาสปอร์ท และเชิญท่านขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่ ร้านอาหาร
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
15.00 น. พาคณะเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
17.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ:: โปรแกรมทัวร์นี้รับทำเฉพาะกรุ๊ปส่วนตัวของท่าน เริ่มตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป
ท่านสามารถขอราคาได้ที่เจ้าหน้าที่ โทร.085 384 0228 // 075 502 938
รบกวนท่าน แจ้งจำนวนผู้เดินทาง วันที่ที่จะเดินทาง เพื่อทางเราจะให้ราคาที่ดีที่สุดสำหรับคณะของท่าน
กลับไปหน้าแรก
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
ไปเกาะหลีเป๊ะ
มัสยิดมำบังสตูล
คฤหาสน์กูเด็น
เขาโต๊ะพญาวัง
วัดชนาธิปเฉลิม
หาดสันหลังมังกร

เขาโต๊ะพญาวัง
แหลมตันหยงโป
ถ้ำลอดปูยู
เกาะตะรุเตา

เกาะไข่
เกาะอาดัง
บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี
ใช้เดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ค. - 30 ก.ย.

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
คณะส่วนตัว 4 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว
เที่ยวครบ เช่น เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ
ครบ 10 ท่าน  ราคาท่านละ 6,500 บาท

เที่ยวคุ้ม 2 เกาะ 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สตูล + เกาะลังกาวี มาเลเซีย
กรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคาท่านละ 6,100 บาท

ทริปเกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เรือวิ่งตรง จากหลีเป๊ะสู่ ลังกาวีเลย
รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา 6 ท่านขึ้นไป

เที่ยวหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน
เรือวิ่งตรงจากหลีเป๊ะ ไปลังกาวีเลย ไม่ย้อนเส้นทาง
รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา 6 ท่าน ขึ้นไป

ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
พักเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน พักลังกาวี 1 คืน
กรุ๊ปเหมา เท่านั้น 6 ท่านขึ้นไป

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน
พักสุดหรู ราคาสุดฟิน
เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ เกาะอาดัง ราวี เกาะหินงาม
เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี สุสานพระนางมัสสุหรี
กรุ๊ปส่วนตัว 6 ท่าน ขึ้นไป
เที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี
ถามดู ใครๆ ก็ไปกับเที่ยวสนุกทัวร์
พิเศษ::
-ดำน้ำดูปะการัง ที่หลีเป๊ะ เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง เกาะราวี
-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์เกาะลังกาวี
-เข้า Under Water World
-ชมสุสานพระนางมัสสุหรี
-รวมรถรับส่ง จากสนามบิน
เรือวิ่ง จากหลีเป๊ะ ไป ลังกาวี เลย
ราคา :: สอบถามเจ้าหน้าที่
ท่านสามารถจองตั๋วเรือ วิ่ง ตรงจากเกาะหลีเป๊ะสู่ เกาะลังกาวี ได้เลยครับ
ท่านจะจองตั๋วอย่างเดียว หรือ จะให้เราจัดเป็นแบบทัวร์เต็มรูปแบบ รวมทุกอย่างไปเลยก็ได้ครับ
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955
LINE ID :: maiteawsanook
ทริปเกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี