ไฮซีซั่น หรือ ฤดูการท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 ต.ค.62 - 30 พ.ค. 63

เรือเฟอร์รี่สามารถวิ่งตรงจากเกาะหลีเป๊ะสู่ เกาะลังกาวี มาเลเซียได้เลยโดยไม่ต้องกลับมายัง ท่าเรือปากบารา ดังนั้นเราเลยจัดโปรแกรมทัวร์เที่ยว 2 เกาะ 2 ประเทศให้ท่านเลยครับ

 

ID:2LPLKW3960

โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
ไปครั้งเดียว เที่ยวหลายเกาะ 2 ประเทศ
เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-เกาะหินงาม-เกาะอาดัง-เกาะราวี

 

วันแรก
ท่าเรือปากบารา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-ทริปดำน้ำช่วงบ่าย
09.00 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่ท่าเรือปากบารา จากนั้นเตรียมตัวลงเรือ
09.30 น.
เรือออกจากปากบารา เดินทางสู่ เกาะไข่ แวะให้ลูกค้าถ่ายรูปกับซุ้มประตูเกาะไข่ ประมาณ 15 นาที จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะหลีเป๊ะ
เมื่อ
เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ ไกด์พาคณะเข้าเช็คอิน ณ VARIN BEACH RESORT
เที่ยง
บริการอาหาร แบบอาหารจานเดียว ณ รีสอร์ท (มื้อที่1)
14.00 น.
พาคณะเที่ยวชม ปะการัง ตามเกาะต่างๆ ดังนี้
1.เกาะหินงาม
2.เกาะยาง
3.หาดทรายขาว เกาะราวี
4.อ่าวสอง เกาะอาดัง
5.ร่องน้ำจาบัง
ที่ชมปะการัง 7 สีสวยที่สุดของทะเลหลีเป๊ะ แต่ต้องอาศัยช่วงที่น้ำไม่แรงเท่านั้นถึงจะลงดูได้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่2)
-จากนั้นไกด์พาท่านเดินชม ย่านถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ แนะนำทานโรตีชาชักร้านมีนาโรตี หรือ อีกหลายๆ ร้าน
วันที่สอง

เกาะหลีเป๊ะ - เกาะลังกาวี - สุสานพระนางมัสสุหรี - เคเบิ้ลคาร์ - พักที่ลังกาวี

07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่3)
จากนั้น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.30 น.
เดินทางสู่ เกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.
เมื่อถึง เกาะลังกาวี ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางสู่ ร้านอาหาร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่4)
-จากนั้นไกด์พาท่านชม สุสานพระนางมัสสุหรี โซนบ้านพัก บ่อน้ำ และชมวีดีทัศประวัติของพระนางมัสสุหรี
-จากนั้นเดินทางสู่ เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี นั่งขึ้นชมวิวมุมสูงของเกาะลังกาวี ที่สามารถมองเห็นเกาะลังกาวีได้รอบ และ เห็นถึง เกาะตะรุเตา สตูลด้วย ในตั๋วใบเดียวกัน ท่านสามารถ ไปชม สกายแร็ค และ ทรีดีอาร์ตมิวเซี่ยมได้ด้วยครับ
-หลังจากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ย่านตลาดกัวฮ์ ย่านขายของปลอดภาษีของ เกาะลังกาวี ให้ท่านมีเวลาเดิน เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5)
พัก
เข้าพัก ณ BAHAGIA HOTEL LANGKAWI
วันที่สาม

เกาะลังกาวี-ท่าเรือตำมะลัง สตูล

เช้า
รับประทานอาหารเช้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)
08.00 น.
เดินทางสู่ ท่าเรือเจสตี้ลังกาวี ระหว่างทางให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ นกอินทรีย์ตัวใหญ่ หรือสัญาลักณ์ของเกาะลังกาวี นั้นเอง
09.00 น.
เดินทางกลับสู่ สตูล โดยเรือเฟอร์รี่ ข้ามประเทศ ลังกาวี ท่าเรือตำมะลังสตูล
09.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือ ตำมะลัง จากนั้นไกด์อำลาคณะ ให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ราคาต่อท่าน
ที่พัก
คณะเดินทาง 8-10 ท่าน
Varin + Bahagia
6,390 บาท
กรณีที่หลีเป๊ะ ห้องเซอร์ชาร์ต เพิ่มท่านละ 500 บาท
กรณีต้องการรถ รับ-ส่ง เพิ่มท่านละ 500 บาท

 

ราคานี้รวมแล้วดังนี้ ::
1.ค่าเรือสปีทโบ้ท จากปากบารา ไป เกาะหลีเป๊ะ
2.ค่าเรือเล็กเที่ยวตามเกาะ
3.ค่าเรือเฟอร์รี่ จากเกาะหลีเป๊ะ ไป เกาะลังกาวี
4.ค่าเรือเฟอร์รีกลับจากลังกาวี สู่ ท่าเรือตำมะลัง
5.ค่าที่พัก 2 คืน (ไม่รวมกรณีห้องมีเซอร์ชาร์ต)
6.ค่ารถนำเที่ยวที่ลังกาวี
7.ค่าน้ำดื่ม ขนม น้ำหวาน ผลไม้ แจกวันละ 1 รอบ
8.ค่าไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง
9.ค่าเข้าชม สุสานพระนางมัสสุหรี สกายแร็ต ทรีดีอาร์ตมิวเซี่ยม
10.ค่าชึ้นเคเบิ้ลคาร์
11.ค่าประกันภัย วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
12.ค่าอาหารรวมแล้ว 6 มื้อ
ราคานี้ยังไม่รวม::
1.ค่าภาษี หากต้องการ
2.ค่ารถรับส่ง จากสนามบิน หรือ หาดใหญ่ เพิ่มท่านละ 500 บาท
3.ค่าห้อง กรณีมีเซอร์ชาร์ตช่วงเทศกาล
4.ค่าอื่นๆ ทุกอย่างที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

กลับไปหน้าแรก


ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน


แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน


ไปเกาะหลีเป๊ะ


มัสยิดมำบังสตูล


คฤหาสน์กูเด็น


เขาโต๊ะพญาวัง


วัดชนาธิปเฉลิม


หาดสันหลังมังกร


เขาโต๊ะพญาวัง


แหลมตันหยงโป


ถ้ำลอดปูยู


เกาะตะรุเตา


 

โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
โทร.085 384 0228 // 075 502 938 || Line ID. @teawsanooktour
ที่ตั้ง :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
หลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน Lipe Langkawi 3Day 2Night - ทัวร์ลังกาวี หลีเป๊ะ ปี62-63 - ทัวร์หลีเป๊ะลังกาวี.com