โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี ; ไปลังกาวีทางเกาะหลีเป๊ะ ; ตั๋วเรือไปลังกาวี จากเกาะหลีเป๊ะ
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน เป็นโปรแกรมท่องเที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม ที่ได้ดำน้ำดูปะการังด้วย และได้ช้อปปิ้งสุดมันที่ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
แหล่งท่องเที่ยวเด่นของโปรแกรมทัวร์นี้ เช่น
ฝั่งเกาะหลีเป๊ะ : เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-อ่าวสองเกาะอาดัง-หาดทรายขาวเกาะราวี-เกาะหลีเป๊ะ
ฝั่งเกาะลังกาวี : สุสานพระนางมัสสุหรี-เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี-ตลาดกัวร์-ลานดาตารันลังเกาะลังกาวี
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
สนามบิน-ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-เกาะอาดัง-เกาะราวี-หลีเป๊ะ
เช้า
เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับท่าน ณ สนามบินตรัง หรือ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา
09.30 น.
คณะเดินทางถึง ท่าเรือปากบารา ระหว่างรอลงเรือ ท่านสามารถเลือกซื้อของใช้ได้ครับ
10.30 น.
ไกด์ของเที่ยวสนุกทัวร์พาคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา ซึ่งเดินทางจากท่าเรือปากบารา เพียง 30 นาที
เมื่อถึง เกาะตะรุเตา เรือจะแวะให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปถ่ายรูป และรับฟังเรื่องราวของเกาะตะรุเตา จากมัคคุเทศก์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชายหาด
จากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง เกาะไข่ แวะชมเกาะไข่ สัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสตูล หรือ นักท่องเที่ยวมักเรียกกันว่า ซุ้มประตูหินเกาะไข่ จากนั้นเดินทางต่องสู่ เกาะหลีเป๊ะ
เที่ยวชม หินงามสีดำ ณ เกาะหินงาม พร้อมทั้งดำน้ำดูปะการังด้านหลังของเกาะหินงาม จากนั้นไปดำน้ำดูปะการังเจ็ดสีกันที่ ร่องน้ำจาบัง
จากนั้นไปเล่นน้ำ และดูปะการังกันต่อที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง และไปถ่ายรูปมุมสวยๆ กันที่ หาดทรายขาว เกาะราวี
เมื่อท่านพอใจในแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ไกด์พาคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
เช็คอิน
เข้าพัก ณ รีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
จากนั้นไกด์จะพาท่านเดินชมย่านถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ หรือ ท่านจะเลือกพักผ่อนอิสระก็เชิญตามสะดวกครับ
วันที่สอง
เกาะหลีเป๊ะ-เกาะลังกาวี-โกตามัสสุหรี-เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
จากนั้นเชิญท่านอิสระ พร้อมทั้งเตรียมตัวเช็คเอาร์ออกจากรีสอร์ทก่อนเวลา 09.00 น.
10.00 น.
ทุกท่านพร้อมกันเพื่อจ๊อปหนังสือเดินทางฝั่งไทยที่เกาะหลีเป๊ะ และเตรียมตัวขึ้นเรือเฟอร์รี่ลังกาวี
11.00 น.
ไกด์พาคณะเดินทางจากหลีเป๊ะสู่ เกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ
14.00 น.
เวลามาเลเซียเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม. เมื่อคณะเดินทางถึงเกาะลังกาวี มาเลเซีย เตรียมตัวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลังกาวี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นพาคณะไปชม โกตามัสสุหรี หรือ สุสานพระนางมัสสุหรี ผู้ซึ่งสาปแช่งเกาะลังกาวีไม่ให้มีความเจริญรุ่งเรือถึง 7 ชั่วอายุคน
จากนั้นพาคณะไปชมวิวมุมสูงของเกาะลังกาวีกันที่ เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ซึ่งเป็นจุดขายของเกาะลังกาวีที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเกาะลังกาวีในแต่ละปีจำนวนมากครับ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พัก
นำคณะไปเช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมเบลล่าวิสต้าลังกาวี
วันที่สาม
ตลาดกัวฮ์-รูปปั่นนกอินทรีย์-ท่าเรือตำมะลัง-สนามบิน
07.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาคณะไปช้อปปิ้งย่านตลาดกัวร์ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีของเกาะลังกาวี
ให้เวลาท่านอิสระ ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ณ ย่านตลาดกัวฮ์ โดยให้นัดเวลานัดหมาย ครับ
เมื่อถึง เวลานัดหมาย นำคณะเดินทางไป ลานดาตารันลัง หรือ ลานรูปปั่นนกอินทรีย์ตัวใหญ่ ที่ท่าเรือเจสตี้ ครับ
จากนั้น
เดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ ใช้เวลาเพียง 5 นาที
เมื่อถึง ท่าเรือ เจสตี้ ให้ท่านมีเวลาถ่ายรูปกับสัญญาลักษณ์ของเกาะลังกาวี นั้นก็คือ รูปปั่น พญานกอินทรีย์ ที่ลานดาตารันลัง เกาะลังกาวี
12.00 น.
นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
13.00 น.
เมื่อถึงท่าเรือตำมะลัง นำคณะจัดเก็ยสัมภาระขึ้นรถ จากนั้นเดินทางตรงสู่ สนามบินหาดใหญ่
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
15.30 น.
นำคณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ หรือ สนามบินตรัง พร้อมกันเช็คอิน ณ เคาร์เตอร์
ราคา : สอบถามราคาพิเศษที่ เจ้าหน้าที่ 075 502 938 // 085 384 0228
ต้องการดูโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ที่มีส่วนลดทุกวัน เข้าเว็บนี้ ทัวร์เกาะลังกาวี.com
อัตราค่าบริการนี้รวม:
1. ค่าเรือนำเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะ
2. ค่าเรือเดินทางไปกลับเกาะลังกาวี
3. ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
4. ค่าที่พัก 2 คืน ที่หลีเป๊ะ 1 คืน และที่ลังกาวี 1 คืน
5. ค่าอาหาร 7 มื้อ รวมมื้อเช้าที่โรงแรมด้วย
6. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง
7. ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
8. ค่าอาหารว่าง เช่น ผลไม้ น้ำดื่ม ขนม
9. ค่าประกันภัยการเดินทาง
กลับไปหน้าแรก
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
ไปเกาะหลีเป๊ะ
มัสยิดมำบังสตูล
คฤหาสน์กูเด็น

แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี เริ่ม จากหาดใหญ่
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 2 วัน 1 คืน  |  แพคเกจหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน วิ่งตรงจากหลีเป๊ะไปลังกาวีเลยครับ 
เที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี กรณีลูกค้าอยู่เชียงราย ::
รหัสทัวร์ CR1 :: ทัวร์เชียงราย หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ CR2 :: ทัวร์เชียงราย หลีเป๊ะ 5 วัน 4 คืน เที่ยวครบสตูล เกาะหลีเป๊ะ หาดใหญ่ สงขลา ราคาถูกที่สุด
โปรแกรมทัวร์สตูล สตูลวันเดอร์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์
รหัสทัวร์ :: SATUN WL1
ทัวร์ลังกาวี สันหลังมังกร 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :: SATUN WL1
ทัวร์หลีเป๊ะ ถ้ำภูผาเพชร 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์:: SATUN WL3
เที่ยวหลีเป๊ะ ถ้ำเลสเตโกดอน 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
รายการนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี แนะนำอื่นๆ
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335 (สามารถนำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศได้ครับ)
โทร. 085 384 0228 // 081 415 5955 // 075 502 938
ที่ตั้ง : 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน ; หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน ; แพคเกจหลีเป๊ะ ลังกาวี ราคาถูก ; หาดใญ่ หลีเป๊ะ ลังกาวี ; เที่ยวหลีเป๊ะ จากหาดใหญ่