ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ; แพคเกจหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ; หาดใหญ่ หลีเป๊ะ ลังกาวี ; ไปหลีเป๊ะทัวร์ทัวร์ไหนดี ; เที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี มาเลเซีย
ท่านสมาชิกของเที่ยวสนุกทัวร์ทุกท่านครับ ท่านเข้ามาเว็บหน้าที่ถูกต้องแล้วครับ หากท่านต้องการจะไปเที่ยว ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน เพราะเราเที่ยวสนุกทัวร์ฯ คือผู้นำของการนำเที่ยวเส้นทางนี้ มั่นใจได้ท่านได้รับบริการทัวร์ดี ราคาถูก ได้เที่ยวครบครับ ท่านที่บินตรงมาจากรุงเทพฯ ท่านสามารถบินมาลงได้ 2 สนามบินครับ คือ สนามบินหาดใหญ่ และสนามบินตรัง แต่ถ้าลงตรังจะใกล้กว่าหน่อยครับ ท่านไม่จำเป็นต้องไปเดินงานท่องเที่ยว แค่คลิกเว็บนี้ ก็จะได้ราคาทัวร์ถูกกว่าแล้วครับ มั่นใจได้เรามีตัวต้นแน่นอน ครับ ใบประกอบธุรกิจเลขที่ 41-00335 ครับ โทร.085 384 0228 / 075 502 938 / 081 45 5955
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
วันแรก
สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-ทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ
06.00 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง พร้อมเช็คอิน และโหลดกระเป้าขึ้นเครื่องที่สายการบินแอร์เอเซีย
07.45 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยไลอ้นแอร์ เที่ยวบินที่ SL8530
09.15 น.
เดินทางมาถึง สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางต่อสู่ จังหวัดสตูล ที่ท่าเรือปากบารา ครับ
เมื่อมาถึงท่าเรือปากบารา ให้เวลาท่านเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและหาซื้อของที่จำเป็น เพราะที่เกาะราคาจะสูงมากครับ
11.30 น.
ทุกท่านลงเรือ พร้อมกับไกด์ชำนาญการของเที่ยวสนุกทัวร์ เพื่อเดินทางสู่ ทริปหลีเป๊ะ เริ่มที่จุดแรกกับ เกาะตะรุเตา แหล่งท่องเที่ยวที่คนรู้จักทั่วโลก แวะถ่ายรูป และชมวิวทะเลสวยๆ ครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชายหาดเป็นแบบข้าวกล่อง
จากนั้นไปแวะถ่ายรูปกันที่ เกาะไข่ เพื่อชมชายหาด และซุ่มประตูหินธรรมชาติ
จากนั้นเดินทางต่อไปเช็คอินวางสัมภาระก่อนที่รีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะ
เมื่อ
เช็คอินเสร็จ เตรียมตัวเดินทางสู่ ทริปดำน้ำบนเกาะหลีเป๊ะ ณ จุดต่างๆ ครับ เช่น
- นำคณะไปดูหินงามสีดำ ณ ที่เกาะหินงาม จากนั้นไปดำน้ำหลังเกาะหินงามด้วยครับ
- ดูปะการังกันที่ เกาะยาง ตรงจุดดำดูปะการังผักกาด สวยงามจริงๆ ครับท่าน
- นำคณะมาชมชายหาดขาวละเอียด ที่หาดทรายขาว บนเกาะราวี
- จากนั้นมาดูปะการัง กะโหลก และปะการังสมอง ที่อ่าวสอง เกาะอาดัง ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พัก
เราพักกันที่ รีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะ มีให้เลือกหลากหลาย
วันที่สอง
จากเกาะหลีเป๊ะ-กลับท่าเรือปากบารา-ไปท่าเรือตำมะลัง-ไปเกาะลังกาวี-สุสานพระนางมัสสุหรี
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
09.30 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา โดยเรือสบีทโบ้ท
11.00 น.
เมื่อเดินทางถึง ท่าเรือปากบารา นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง
แวะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.30 น.
นำคณะเดินทางสู่ เกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่
14.30 น.
เมื่อถึง เกาะลังกาวี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น เดินทางสู่ สุสานพระนางมัสสุหรี เพื่อชม และรับฟังประวัติของพระนางมัสสุหรี ตำนานอันโดงดัง ของเกาะลังกาวี มาเลเซีย
จากนั้นไปเดินช้อปปิ้งกันที่ ย่านการค้า ดิวตี้ฟรี ที่ตลาดกัวฮ์ ให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัยเลยครับ
ค่ำ
เมื่อได้เวลาที่นัดหมาย นำคณะไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พัก
จากนั้นนำคณะเข้าโรงแรมที่พัก ณ Bella Vista Lungkawi Hotel หรือ ระดับเดียวกันครับ
จากนั้นเช็ญท่านอิสระรับประทานชาชัก โรตี หน้าโรงแรมตามอัธยาศัยครับ
วันที่สาม
ลังกาวี-พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์-เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี-ท่าเรือเจสตี้-ท่าเรือตำมะลัง-สนามบินหาดใหญ่
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้า
07.00 น.
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ เพื่อชมร่องรอยความเป็นมาของประวัติพระนางมัสสุหรี เช่น โซนพิพิธภัณฑ์ โซนบ้านพัก โซนบ่อน้ำ เป็นต้น
จากนั้นเดินทางสู่ เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี เป็นสถานที่ขึ้นชมวิวมุมสูงของเกาะลังกาวี สามารถมองเห็น วิวไปถึง เกาะตะรุเตา และรอบ เกาะลังกาวี
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือเจสตี้ เพื่อไปชม ดาตารันลัง หรือ พระญานกอินทรีย์ หรือ รูปปั่นนกอินทรีย์ตัวใหญ่ ตรงที่ท่าเรือลังกาวี ครับ ก่อนเตรียมตัวลงเรือกลับ ตำมะลังนะครับ
12.00 น.
นำคณะผ่านด่าน ตม.ขากลับไปยังท่าเรือตำมะลัง โดยเรือเฟอร์รี่
13.00 น.
เดินทางมาถึง ท่าเรือตำมะลัง ชวยกันจัดของขึ้นรถ และแลกเงินที่เหลือคืนได้ที่เคาร์เตอร์แลกเงินร้านมุสลิมมินิมาร์ท
จากนั้นเดินทางสู่ ร้านอาหารกลางวัน เพื่อรับประทานอาหารเที่ยงกันครับ
เสร็จแล้ว
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นำคณะเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ ครับ
15.30 น.
นำคณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ พร้อมกันเช็คอิน ณ เคาร์เตอร์สายการบินไทยไล้อ้อนแอร์
17.05 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL8539
18.38 น.
ทุกท่านเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิรภาพ
ราคา :
เรื่องรารานี้ รบกวนท่านสอบถามที่เจ้าหน้าที่ เพราะราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง และระดับห้องพักที่อยากใช้ ครับ
แต่ท่านมั่นใจได้ครับ ราคาของเราถูกแน่นอนครับ นำเที่ยวโดยคนในพื้นที่ เรียนจบด้านการนำเที่ยวมาโดยตรงครับ
กลับไปหน้าแรก
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี เริ่ม จากหาดใหญ่
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 2 วัน 1 คืน  |  แพคเกจหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน วิ่งตรงจากหลีเป๊ะไปลังกาวีเลยครับ 
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
รายการนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี แนะนำอื่นๆ
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335 (สามารถนำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศได้ครับ)
โทร. 085 384 0228 // 081 415 5955 // 075 502 938
ที่ตั้ง : 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ; แพคเกจหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ; หาดใหญ่ หลีเป๊ะ ลังกาวี ; ไปหลีเป๊ะทัวร์ทัวร์ไหนดี ; เที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี มาเลเซีย