ทัวร์ลังกาวี สันลังมังกร
ท่านสามารถมาเที่ยวลังกาวี+หาดสันลังมังกรสตูลได้ สะดวกโดยการเริ่มต้นโปรแกรมทัวร์จากหาดใหญ่ที่มีรถจากบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้บริการทุกวัน ท่านมาครั้งเดียวได้เที่ยวถึง 2 ประเทศ และยังได้เลือกซื้อสินคาราถูกจากลังกาวีอีกด้วย ลองดูโปรแกรมทัวร์หาดสันลังมังกร ลังกาวี ด้านล่างนี้ครับ
ไปหน้าแรก :: ADD ID Line ที่ : maiteawsanook (เบอร์นี้ใช้ไลน์ 093 657 7766)
|| FB : เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล หรือ ทัวร์เกาะลังกาวี ดอทคอม || YouTube ช่อง : เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ||
โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 //081 415 5955
รหัสทัวร์ :: SATUN WL1
ทัวร์ลังกาวี สันหลังมังกร
สตูลวันเดอร์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์.
ลังกาวี - มหัศจรรย์สันหลังมังกร 3 วัน 2 คืน
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้
วันแรก สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือตำมะลัง – ลังกาวี ONE DAY TRIP – สตูล
07.25 น. รอรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางโดยรถตู้มุ่งหน้าสู่ท่าเรือตำมะลัง
09.30 น. นำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
10.30  น. ถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเกาะลังกาวี จากนั้นบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาฆูนงมัตจิงจัง ที่สูงเป็นอันดับสองของเกาะลังกาวี สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการนั่งกระเช้า CABLE CAR  ชมทัศนียภาพอันงดงามของสองประเทศ ไทย และ มาเลเซีย
14.00 น. เดินทางสู่ตลาด  KUAH  LANGKAWI เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด
15.00 น. ถ่ายภาพกับ พญาอินทรีหินอ่อน สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวี ด้วยงบประมาณการสร้างถึง 30 ล้านบาท 
16.00  น. ลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล  ณ.ท่าเทียบเรือ “ ตำมะลัง”
17.30  น.
เดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองสตูล
18.00 น.
อิสระกับการรับประทานอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสตูล ตามอัธยาศัย
19.00 น.
เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พักในจังหวัดสตูล พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง
สตูล – มหัศจรรย์สันหลังมังกร
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
08.00 น.
นำท่านย้อนอดีตสู่ยุคนครีสโตย ชมพิพิธภัณฑ์คฤหาสน์กูเด็น จวนผู้ว่าราชการหลังแรกของเมืองสตูล
10.30 น.
ออกเดินทางสู่หมู่บ้านตันหยงโป หมู่บ้านซีฟู๊ดของเมืองสตูล ( SEAFOOD VILLAGE )
11.30 น.
บริการอาหารกลางวัน ในสไตล์ซีฟูดส์ ณ ร้านอาหาร (3)
13.00 น.
ออกเดินทางสู่ทริป มหัศจรรย์สันหลังมังกร (SATUN WONDERLAND)
ชมหมู่บ้านวิถีชาวเกาะ  กระท่อมหลังคาจาก ฟากไม้ไผ่ 
บันไดสามขั้น ณ เกาะหัวมัน พร้อมตื่นตากับการถ่ายภาพความ
มหัศจรรย์ของหาดสันหลังมังกร  ( DRAGON BEACH )  นำท่านเดินบนหลังมังกรชมความมหัศจรรย์ของหาดเปลือกหอย
ที่มีอายุนับล้านปีก่อตัวรวมกันเป็นหาดสวรรค์กว่าล้านๆ
ตัวดุจดั่งท่านเดินอยู่กลางทะเลด้วยระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร
จนเป็นที่มาของ ทะเลแหวกที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
16.00 น.
เดินทางกลับสู่ท่าเรือบ้านตันหยงโป
18.00 น.
อิสระกับการรับประทานอาหารเย็น จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม 
สตูล – ล่องเรือให้อาหารนกอินทรีย์ – บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย - สนามบินหาดใหญ่
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
08.00 น. เดินทางเที่ยวชมการให้อาหารนกอินทรีย์ ณ สุไหงตำมะลัง และถ่ายภาพคู่กับ”ปูทหารพระราชา”
10.00 น. นำท่านผ่อนคลายกับการสปาเท้าใน"บ่อน้ำพุร้อนบ้านทุ่งนุ้ย”
11.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินหาดใหญ่ เช็คอินพร้อมโหลดสัมภาระ
12.30 น. อำลาคณะ ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ท่านละ 4,990 บาท.-
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุระหว่าง 3 – 10 ปี คิด 70 % ของราคาผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียงเสริม เด็กมีเตียงเสริม คิดราคาผู้ใหญ่
อัตราค่าบริการรวม
 1. ค่าเรือเฟอร์รี่นำเที่ยว ตำมะลัง – ลังกาวี
 2. ค่ารถนำเที่ยวบนเกาะลังกาวี
 3. ค่าขึ้นกระเช้า LANGKAWI CABLE CAR
 4. ค่าอาหาร  4  มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 5. ค่าที่พัก  2  คืนจังหวัดสตูล
 6. ค่าอาหารว่าง (น้ำผลไม้ , ขนม , น้ำเปล่าระหว่างการเดินทาง)
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน  1,000,000 บาท
 8. ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ – ส่ง สนามบินหาดใหญ่
 9. ค่าเรือนำเที่ยวสันหลังมังกร
 10. ค่าล่องเรือให้อาหารนกอินทรีย์
อัตรานี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าอาหารเที่ยงวันที่ 3 และค่าอาหารเย็นวันที่1 และ 2 ของการเดินทาง
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางสู่เกาะลังกาวีต้องใช้พาสปอร์ตเท่านั้น
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
แต่คำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
เที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี กรณีลูกค้าอยู่เชียงราย ::
รหัสทัวร์ CR1 :: ทัวร์เชียงราย หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ CR2 :: ทัวร์เชียงราย หลีเป๊ะ 5 วัน 4 คืน เที่ยวครบสตูล เกาะหลีเป๊ะ หาดใหญ่ สงขลา ราคาถูกที่สุด
รายการนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี แนะนำอื่นๆ
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน 
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี เริ่ม จากหาดใหญ่
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 2 วัน 1 คืน  |  แพคเกจหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน วิ่งตรงจากหลีเป๊ะไปลังกาวีเลยครับ 
โปรแกรมทัวร์สตูล สตูลวันเดอร์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์
รหัสทัวร์ :: SATUN WL1
ทัวร์ลังกาวี สันหลังมังกร 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :: SATUN WL1
ทัวร์หลีเป๊ะ ถ้ำภูผาเพชร 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์:: SATUN WL3
เที่ยวหลีเป๊ะ ถ้ำเลสเตโกดอน 3 วัน 2 คืน
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335 (สามารถนำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศได้ครับ)
โทร. 085 384 0228 // 081 415 5955 // 075 502 938
ที่ตั้ง : 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

ทัวร์ลังกาวี สันหลังมังกร