ทัวร์หลีเป๊ะ สันหลังมังกร
เกาะหลีเป๊ะ One day Trip + เที่ยวหาดสันหลังมังกร 3 วัน 2 คืน รับและส่งจากหาดใหญ่ เป็นแพคเกจท่องเที่ยวที่ดีมากครับ เพราะได้เที่ยวครบในสตูล แถมราคาถูกเพราะผ่านการวางแผนและจัดโปรแกรมทัวร์อย่างดีจาก
ทีมงานเที่ยวสนุกทัวร์ที่เอาใจใส่ทุกรายละเอียดในโปรแกรมทัวร์ที่จะนำเสนอให้กับทุกท่าน
ไปทัวร์หน้าแรก :: ADD ID Line ที่ : maiteawsanook (เบอร์นี้ใช้ไลน์ 093 657 7766)
|| FB : เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล หรือ ทัวร์เกาะลังกาวี ดอทคอม || YouTube ช่อง : เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ||
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
ไปเกาะหลีเป๊ะ
มัสยิดมำบังสตูล
คฤหาสน์กูเด็น
รหัสทัวร์ :: SATUN WL4
ทัวร์หลีเป๊ะ สันหลังมังกร

สตูลวันเดอร์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์
หลีเป๊ะ - มหัศจรรย์สันหลังมังกร 3 วัน 2 คืน
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้คลิก
วันแรก สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – หลีเป๊ะ ONE DAY TRIP – สตูล
07.25 น. รอรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางโดยรถตู้มุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากบารา
09.30 น. เดินทางโดยสปีดโบ๊ทนำเที่ยวมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ แวะเที่ยวชมความงามของ เกาะไข่ 
มีความเชื่อกันว่าใครนำคู่รักมาลอดซุ้มประตูหินที่นี่จะรักกันชั่วนิรันด์
11.00 น.

เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟท์เมืองไทย บริการอาหารเที่ยงบนเกาะแบบกล่อง (1)

12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ทริปดำน้ำ ณ หมู่เกาะอาดัง – ราวี ชมโลกใต้ทะเลและปลาสวยงามนานาชนิด สัมผัสมหัศจรรย์ความงามของหาดหินธรรมชาติ ณ เกาะหินงาม มหัศจรรย์หาดหินงามหนึ่งเดียวในโลก
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
17.30 น. เดินทางถึงท่าเรือปากบารา มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองสตูล
18.00 น. อิสระกับการรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
19.00 น. เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พักจังหวัดสตูล พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง สตูล – มหัศจรรย์สันหลังมังกร
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (2)
08.00 น. นำท่านย้อนอดีตสู่ยุคนครีสโตย ชมพิพิธภัณฑ์คฤหาสน์กูเด็น จวนผู้ว่าราชการหลังแรกของเมืองสตูล
10.30 น. ออกเดินทางสู่หมู่บ้านตันหยงโป หมู่บ้านซีฟู๊ดของเมืองสตูล ( SEAFOOD VILLAGE )
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ในสไตล์ซีฟูดส์ ณ ร้านอาหาร (3)
13.00 น. ออกเดินทางสู่ทริป มหัศจรรย์สันหลังมังกร (SATUN WONDERLAND)
ชมหมู่บ้านวิถีชาวเกาะ 
กระท่อมหลังคาจาก ฟากไม้ไผ่  บันไดสามขั้น ณ เกาะหัวมัน พร้อมตื่นตากับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของหาดสันหลังมังกร  ( DRAGON BEACH )  นำท่านเดินบนหลังมังกรชมความมหัศจรรย์ของหาดเปลือกหอยที่มีอายุนับล้านปีก่อตัวรวม
กันเป็นหาดสวรรค์กว่าล้านๆ ตัวดุจดั่งท่านเดินอยู่กลางทะเลด้วยระยะทางกว่า 5 กิโลเมตรจนเป็นที่มาของ ทะเลแหวกที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
16.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือบ้านตันหยงโป
18.00 น. อิสระกับการรับประทานอาหารเย็น จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม สตูล – ล่องเรือให้อาหารนกอินทรีย์ – บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย - สนามบินหาดใหญ่
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
08.00 น. เดินทางเที่ยวชมการให้อาหารนกอินทรีย์ ณ สุไหงตำมะลัง และถ่ายภาพคู่กับ”ปูทหารพระราชา”
10.00 น. นำท่านผ่อนคลายกับการสปาเท้าใน"บ่อน้ำพุร้อนบ้านทุ่งนุ้ย”
11.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินหาดใหญ่ เช็คอินพร้อมโหลดสัมภาระ
12.30 น. อำลาคณะ ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ท่านละ 4,990 บาท.-
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุระหว่าง 3 – 10 ปี คิด 70 % ของราคาผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียงเสริม เด็กมีเตียงเสริม คิดราคาผู้ใหญ่
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยว ปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ
 2. ค่าอาหาร  4  มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 3. ค่าที่พัก  2  คืนจังหวัดสตูล
 4. ค่าชูชีพ  + สน็อกเกิ้ลดำน้ำ
 5. ค่าอาหารว่าง (ผลไม้ , ขนม , น้ำเปล่าระหว่างการเดินทาง)
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน  1,000,000 บาท
 7. ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 8. ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ – ส่ง สนามบินหาดใหญ่
 9. ค่าเรือนำเที่ยวสันหลังมังกร
 10. ค่าล่องเรือให้อาหารนกอินทรีย์
อัตรานี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าอาหารเที่ยงวันที่ 3 และค่าอาหารเย็นวันที่1 และ 2 ของการเดินทาง
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วง
แต่คำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
รายการนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี แนะนำอื่นๆ
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน  |
เที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี กรณีลูกค้าอยู่เชียงราย ::
รหัสทัวร์ CR1 :: ทัวร์เชียงราย หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ CR2 :: ทัวร์เชียงราย หลีเป๊ะ 5 วัน 4 คืน เที่ยวครบสตูล เกาะหลีเป๊ะ หาดใหญ่ สงขลา ราคาถูกที่สุด
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี เริ่ม จากหาดใหญ่
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 2 วัน 1 คืน  |  แพคเกจหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน วิ่งตรงจากหลีเป๊ะไปลังกาวีเลยครับ 
โปรแกรมทัวร์สตูล สตูลวันเดอร์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์
รหัสทัวร์ :: SATUN WL1
ทัวร์ลังกาวี สันหลังมังกร 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :: SATUN WL1
ทัวร์หลีเป๊ะ ถ้ำภูผาเพชร 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์:: SATUN WL3
เที่ยวหลีเป๊ะ ถ้ำเลสเตโกดอน 3 วัน 2 คืน
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335 (สามารถนำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศได้ครับ)
โทร. 085 384 0228 // 081 415 5955 // 075 502 938
ที่ตั้ง : 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

ทัวร์หลีเป๊ะ สันหลังมังกร